logo
Czego szukasz?
SZYBKA WYCENA
Ubezpieczenie motocykla Wróć

Ubezpieczenie motocykla

Ubezpieczenie motocykla w Szwajcarii – właściwa ochrona dla Twojego dwukołowca

Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia samochodu – nie można wyjechać na drogi bez obowiązkowego ubezpieczenia OC

Charakterystyka ubezpieczenia motocykla jest podobna do tej, która dotyczy ubezpieczenia pojazdów dwuśladowych. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, a dowód jego zawarcia należy okazać przy rejestracji motocykla w wydziale komunikacji, niezależnie od tego, czy kupiliśmy pojazd nowy czy używany. W przypadku nowych motocykli należy jeszcze przedstawić kartę danych technicznych, którą można uzyskać u dealerów pojazdów. Jeśli nie jesteś pierwszym właścicielem motocykla, musisz mieć przy sobie dokumenty poprzedniego pojazdu.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej motocyklisty oferuje pokrycie kosztów do 100 mln CHF w przypadku szkód wyrządzonych przez Twój motocykl innym uczestnikom ruchu drogowego. Dotyczy to zarówno szkód osobowych jak i majątkowych. Uszkodzenie własnego motocykla nie jest objęte ubezpieczeniem OC.


Ubezpieczenie autocasco – nieobowiązkowe, ale często niezwykle przydatne

Autocasco obejmuje uszkodzenia karoserii Twojego dwukołowca. Nie musisz wykupywać ubezpieczenia autocasco, aby legalnie poruszać się motocyklem, ale jeśli sam spowodujesz wypadek lub jeśli pojazd zostanie skradziony, bez ochrony autocasco narazisz się na koszty. Ubezpieczenie autocasco dostępne jest w wariancie częściowym i pełnym, podobnie jak w przypadku ubezpieczania samochodu.


Częściowe ubezpieczenie autoscasco

Częściowe ubezpieczenie autocasco obejmuje szkody powstałe w wyniku kradzieży, pęknięcia szyby, pożaru, wandalizmu, zniszczeń spowodowanych przez kuny oraz zjawisk naturalnych, takich jak powodzie, grad, burze, osunięcia skał, osunięcia ziemi i lawiny. Szkody kolizyjne nie wchodzą w zakres wariantu częściowego.

 

Pełne ubezpieczenie autocasco

Pełne ubezpieczenie autocasco oferuje ochronę przed tymi samymi ryzykami, co częściowe ubezpieczenie, uzupełnione o szkody powstałe w wyniku kolizji, np. zderzenia czy kolizje.


Dodatkowe ubezpieczenie motocykla – szeroki wachlarz świadczeń

Ubezpieczenie OC i ubezpieczenie autocasco nie obejmują wszystkich ryzyk, które dotyczą motocykla. Dlatego możesz jeszcze wykupić kompleksowy pakiet ubezpieczeń dodatkowych, które zapewnią dodatkową ochronę Twojego motocykla. Poniżej wybór najważniejszych świadczeń dodatkowych.


Wyłączenie odpowiedzialności za rażące niedbalstwo

Po wykupieniu tego dodatkowego świadczenia firma ubezpieczeniowa zapłaci również za szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa z Twojej strony. Tym samym zrzeka się ona również ustawowego prawa do obniżki świadczenia i regresu.

 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Pokrywa ono powypadkowe koszty leczenia kierowcy i pasażera. Ubezpieczenie to pokrywa koszty leczenia i zostaje uruchomione w przypadku inwalidztwa lub śmierci. Jeżeli zachodzi konieczność hospitalizacji, oferowany jest zasiłek szpitalny. Jeśli kierowca lub pasażer jest czasowo niezdolny do pracy, wypłacane jest dzienne świadczenie. Nie ma przy tym znaczenia, kto jest sprawcą. Pieniądze są wypłacane, zanim w ogóle padnie odpowiedź na to pytanie.


Assistance i całodobowa pomoc drogowa

Niezależnie od tego, czy podróżujesz w kraju, czy za granicą, usługa assistance zapewnia wsparcie w nagłych przypadkach. W razie konieczności holowania firma ubezpieczeniowa wszystkim się zajmie i zadba o Twoje bezpieczeństwo. Usługa ta jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.


Ubezpieczenie od szkód parkingowych

Pełne ubezpieczenie autocasco nie pokrywa jeszcze wszystkich szkód w motocyklu. Jeśli nieznany sprawca porysuje lub uszkodzi  zaparkowany motocykl, koszty naprawy zostaną pokryte tylko wtedy, gdy wykupiłeś dodatkowe ubezpieczenie od szkód parkingowych.


Ubezpieczenie odzieży ochronnej

Ochronna odzież motocyklowa to zazwyczaj bardzo cenne i drogie wyposażenie. Dodatkowe ubezpieczenie chroni Twój kask, kurtkę ochronną, kombinezon skórzany, buty i rękawice – zarówno przed kradzieżą, jak i zniszczeniem. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również wyposażenie ochronne pasażera.


Ubezpieczenie przewożonych przedmiotów prywatnych

Jeśli masz coś w bagażniku motocykla i te przedmioty zostaną zniszczone lub uszkodzone, ubezpieczenie pokryje koszty, które zwykle sięgają kilku tysięcy franków.


Ochrona przed utratą zniżek

W przypadku „normalnej“ ochrony przed utratą zniżek, pierwsze zdarzenie szkodowe w roku nie wpływa na wysokość składki. Nie musisz więc płacić wyższej składki, jeśli jest to jedno zdarzenie w ciągu roku. Możesz jednak wykupić opcję, dzięki której składki pozostaną na tym samym poziomie, niezależnie od liczby zdarzeń szkodowych.


Ubezpieczenie dodatkowe na wartość rzeczywistą

To dodatkowe ubezpieczenie uruchamiane jest w przypadku szkody całkowitej. W przypadku takiego przykrego zdarzenia otrzymasz więcej niż tylko efektywną rzeczywistą wartość motocykla, a mianowicie co najmniej 10% więcej.


Wypowiedzenie umowy i zmiana ubezpieczenia motocykla

Zmiana ubezpieczenia motocykla to zazwyczaj żaden problem. Jest to możliwe w następujących przypadkach:

 • wygaśnięcie polisy z zachowaniem okresów wypowiedzenia,
 • zakup nowego motocykla,
 • zmiana właściciela pojazdu,
 • podwyższenie składki na kolejny rok przez dotychczasowe towarzystwo ubezpieczeniowe,
 • zdarzenie szkodowe.
   

Międzynarodowa karta ubezpieczeniowa – obowiązkowa w wielu krajach europejskich

Przy wjeździe do niektórych krajów europejskich należy okazać dowód ubezpieczenia OC, niezależnie od tego, czy podróżujemy samochodem czy motocyklem. Uniwersalnym dokumentem, który stanowi taki dowód jest tzw. Zielona Karta, międzynarodowa karta ubezpieczeniowa honorowana w (niemal) całej Europie. Często jest ona wysyłana automatycznie wraz z dokumentami ubezpieczeniowymi przy zawieraniu polisy. W innym przypadku można ją po prostu zamówić online. Wydanie takiej karty nie wiąże się z reguły z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Jesteś zainteresowany?
Umów się na rozmowę

albo poproś o szybką ofertę

SZYBKA WYCENA

  W czym jeszcze możemy Ci pomóc?
  Skonsultuj się z doradcą  

  POTRZEBUJESZ POMOCY?
  Skonsultuj się z doradcą

  ZADZWOŃ TERAZ
  Umów rozmowę