logo
Czego szukasz?
SZYBKA WYCENA
Ubezpieczenie floty pojazdów Wróć

Ubezpieczenie floty pojazdów

Ubezpieczenie floty pojazdów w Szwajcarii – ochrona pojazdów służbowych i firmowych

Elastyczne ubezpieczenie wszystkich pojazdów firmowych w ramach jednej polisy

W sektorze prywatnym prawie każdy wie jak ubezpieczyć samochód: obowiązkowe ubezpieczenie OC, opcjonalne częściowe i pełne ubezpieczenie autocasco oraz pakiet ubezpieczeń dodatkowych, które można wybrać zależnie od potrzeb. W sektorze biznesowym często zachodzi konieczność posiadania wielu pojazdów, które można oczywiście ubezpieczać indywidualnie, ale zazwyczaj nie ma to sensu, gdyż liczba pojazdów stale się zmienia i są one użytkowane na zmianę, przez różne osoby. Ubezpieczenie floty pojazdów jest przy tym zdecydowanie sensowniejszym rozwiązaniem, które pozwala nie tylko zaoszczędzić czas i nakład administracyjny, ale także pieniądze. Składka w ubezpieczeniu floty pojazdów stanowi zwykle znacznie niższy koszt niż suma indywidualnych składek ubezpieczeniowych.

Jeśli Twoja firma posiada co najmniej pięć pojazdów, można je ubezpieczyć w ramach polisy flotowej, która jest automatycznie dostosowywana w przypadku zwiększenia się floty, bądź wycofania niektórych pojazdów z eksploatacji. Nie musisz się o to martwić i możesz skupić się na prowadzeniu działalności.

Składowe ubezpieczenia floty pojazdów w Szwajcarii

Co do zasady, ubezpieczenie floty składa się z (prawie) takich samych części, jak ubezpieczenie samochodu prywatnego. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich pojazdów poruszających się po drogach, a z logicznego punktu widzenia pojazdy firmowe nie są wyłączone z tej regulacji. Pozostałe składowe są opcjonalne, ale często wręcz zalecane.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej floty pojazdów – minimalny zakres ochrony wymagany przepisami prawa

Obowiązkowe ubezpieczenie OC chroni Cię przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom przez pojazdy firmowe, niezależnie od tego, czy są one prowadzone przez Ciebie, czy przez pracowników. Ubezpieczeniem objęte są zarówno szkody majątkowe jak i osobowe, a także szkody wyrządzane zwierzętom.

 

Częściowe ubezpieczenie autocasco – ochrona od zjawisk naturalnych i kradzieży

Wzorem sektora prywatnego, częściowe ubezpieczenie autocasco floty pojazdów chroni również przed finansowymi konsekwencjami szkód, które nie zostały spowodowane ani przez Ciebie, ani przez innych kierowców. Typowe przypadki częściowego pokrycia z autocasco:

  • zjawiska naturalne takie jak burze, grad, powodzie, lawiny, osuwiska, śnieg czy spadające skały
  • pęknięte szyby
  • ogień i wszystkie jego konsekwencje
  • wypadki z udziałem dzikich zwierząt i zniszczenia spowodowane przez kuny
  • wandalizm i celowe uszkodzenia przez inne osoby, takie jak urwanie lusterek albo przecięcie opon

Pełne ubezpieczenie autocasco – kompleksowa ochrona całej floty pojazdów

Pełna polisa AC obejmuje wszystkie świadczenia z polisy częściowej, a dodatkowo pokrywa szkody, które Ty lub Twoi pracownicy spowodują w pojazdach firmowych. Nie ma znaczenia, czy podczas parkowania tyłem samochodu dostawczego uderzyłeś w słupek, czy jesteś winny kolizji.

Dokładny zakres świadczeń zależy od indywidualnych potrzeb. Pokrycie szkód kolizyjnych jest zawsze uwzględnione, a w przypadku szkody całkowitej zostanie wypłacona wartość rzeczywista lub dodatek do wartości rzeczywistej, w zależności od zawartej umowy ubezpieczeniowej. W przypadku szkody częściowej wypłacane są po prostu koszty naprawy.

Dodatkowy zakres ubezpieczenia floty pojazdów

Obowiązkowe ubezpieczenia OC i AC zapewniają kompleksową ochronę, jednak praktyka biznesowa w wielu branżach pokazuje, że w licznych przypadkach wykupienie dodatkowego ubezpieczenia ma jak najbardziej sens. Przykładowo:

Ubezpieczenie od szkód parkingowych

Ubezpieczenie to obejmuje szkody wyrządzone na zaparkowanym pojeździe firmowym przez nieznanych sprawców. Szkody te nie są objęte pełnym ubezpieczeniem AC, dlatego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie.

Dodatkowe ubezpieczenie szyb

Częściowe AC obejmuje uszkodzenia szyb, ale z wyłączeniem lusterek wstecznych, reflektorów i żarówek. Po zawarciu polisy na dodatkowe pokrycie, części te również objęte zostają odpowiednią ochroną.

Assistance dla floty pojazdów

Dotyczy to pomocy drogowej dla pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony (a często także dla pojazdów powyżej 3,5 tony) –  bezterminowo w Szwajcarii i zwykle do 90 dni za granicą. Ubezpieczenie przewiduje również pojazd zastępczy, jeśli z powodu awarii nie możesz kontynuować podróży. Ponadto kierowca i pasażerowie otrzymują pomoc medyczną.

Ochrona rzeczy osobistych i służbowych

Po wykupieniu takiej dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej wszystkie rzeczy przewożone przez Ciebie i Twoich pracowników pozostają pod ochroną –  niezależnie od tego, czy są one potrzebne do pracy, czy stanowią rzeczy osobiste. Możesz zdecydować się na ochronę przedmiotów osobistych lub służbowych albo jednych i drugich.

Wyłączenie odpowiedzialności za rażące niedbalstwo

Jeśli Ty lub Twój pracownik przejedziecie na czerwonym świetle i spowodujecie wypadek, uznaje się to za rażące niedbalstwo i zazwyczaj kończy się to wzrostem składki ubezpieczeniowej. Chyba, że wykupiłeś dodatkowe ubezpieczenie od wzrostu składki z powodu rażącego niedbalstwa. Wtedy też towarzystwo ubezpieczeniowe zrzeka się prawa do regresu.

Dodatek do wartości rzeczywistej

O dodatku do wartości rzeczywistej była mowa powyżej –  dotyczy to szkody całkowitej. Dodatek może wynosić np. 20% efektywnej wartości rzeczywistej pojazdu i jest dodatkowo wypłacany przez firmę ubezpieczeniową.

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej?

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość składki ubezpieczeniowej jest oczywiście zakres świadczeń. W zależności od tego, czy chcemy mieć tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC, czy też pakiet całościowy, kwoty składek mogą się znacznie różnić. Pozostałe kryteria to np. liczba pojazdów, historia szkodowości floty w ciągu ostatnich lat, działalność firmy oraz charakterystyka pojazdów (wiek, typ, objętość skokowa i moc silnika, wartość).

Jesteś zainteresowany?
Umów się na rozmowę

albo poproś o szybką ofertę

SZYBKA WYCENA

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?
Skonsultuj się z doradcą  

POTRZEBUJESZ POMOCY?
Skonsultuj się z doradcą

ZADZWOŃ TERAZ
Umów rozmowę