logo
Czego szukasz?
SZYBKA WYCENA
Ubezpieczenie budynków dla firm Wróć

Ubezpieczenie budynków dla firm

Ubezpieczenie budynków dla firm w Szwajcarii

Kompleksowa ochrona nieruchomości biznesowych

Doskonały stan budynków przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jego dalsze istnienie. W przypadku klęski żywiołowej czy pożaru, wysokość szkód jest zawrotna, nawet dla większych firm. Aby zrządzenie losu nie wpłynęło na dalsze być albo nie być firmy, rozsądnym rozwiązaniem jest ubezpieczenie budynku. W wielu kantonach jest ono wręcz obowiązkowe.  

 

Tak jak wiele innych rodzajów ubezpieczeń, ubezpieczenie budynków dla firm składa się z podstawowej ochrony ubezpieczeniowej i dodatkowych świadczeń.

 

Co jest objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia podstawowego?

W zakres ubezpieczenia podstawowego wchodzą następujące ryzyka:

  • pożar: szkody spowodowane przez ogień, dym, piorun i eksplozje
  • szkody spowodowane przez zjawiska naturalne: grad, powódź, lawiny
  • uszkodzenia wszelkiego rodzaju wywołane przez wodę
  • uszkodzenie powierzchni szklanych
  • szkody włamaniowe
  • szkody spowodowane aktami wandalizmu, szkody umyślne, szkody spowodowane przez gryzonie

Ubezpieczenie obejmuje nie tylko same koszty naprawy i remontu, ale także koszty szkód następczych, takie jak koszty sprzątania czy ew. utrata dochodów z wynajmu.

Szkody spowodowane przez wodę – przypuszczalnie najważniejsze ryzyko wchodzące w podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej

Uszkodzenia spowodowane penetracją wody lub zalaniem są zazwyczaj bardzo trudne do usunięcia i niosą ze sobą koszty sięgające kilkuset tysięcy, a nawet milionów franków szwajcarskich. Niezależnie od tego, czy jest to woda deszczowa wnikająca przez otwarte okno, czy nieszczelność instalacji wodociągowej, zawsze konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań w celu ograniczenia rozmiarów szkód, a nierzadko także w celu uratowania budynku. Ubezpieczalnie budynków mają zawarte umowy z profesjonalnymi firmami, które zajmują się usuwaniem szkód wywołanych przez wodę.

 

Jeśli wyciekająca woda nie została powstrzymana, zajmą się tym pracownicy takiej firmy. Jeśli doszło do wycieku, lokalizuje się go i zabezpiecza za pomocą specjalnych narzędzi, a w sytuacji awaryjnej wybija się również ściany. Po tym następuje naprawa miejsca i osuszenie dotkniętych zniszczeniem pomieszczeń. Może to trwać kilka tygodni, a do dyspozycji jest sprzęt do odciągania wilgoci z uszkodzonych ścian. Jeżeli do przywrócenia stanu sprzed szkody konieczne będą dalsze roboty rzemieślnicze, wszystko zostanie zorganizowane i skoordynowane przez ubezpieczalnię, niezależnie od tego, jacy fachowcy będą potrzebni.

 

Dodatkowa ochrona w ubezpieczeniu budynków dla firm

Jeśli uważasz, że podstawowa ochrona nie jest wystarczająca, możesz jeszcze wykupić dodatkową ochronę: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej budynków, ubezpieczenie instalacji technicznych i ogrodowych oraz specjalne ubezpieczenie od trzęsień ziemi.

Jesteś zainteresowany?
Umów się na rozmowę

albo poproś o szybką ofertę

SZYBKA WYCENA

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?
Skonsultuj się z doradcą  

POTRZEBUJESZ POMOCY?
Skonsultuj się z doradcą

ZADZWOŃ TERAZ
Umów rozmowę