logo
Czego szukasz?
SZYBKA WYCENA
Ubezpieczenie wypadkowe Wróć

Ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie wypadkowe dla firm w Szwajcarii

Obowiązkowa ochrona ubezpieczeniowa dla pracowników każdej firmy

Szwajcarska ustawa federalna o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków (Bundesgesetz über Unfallversicherung - UVG), zobowiązuje każdego pracodawcę do ochrony swoich pracowników przed finansowymi skutkami chorób zawodowych i wypadków, niezależnie od tego, czy wypadki te mają związek z pracą, czy nie. Podstawowa ochrona ubezpieczeniowa od następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników obejmuje koszty określone ustawowo.

Jeśli jednak chcesz być bardziej atrakcyjnym pracodawcą dla potencjalnych pracowników, warto wykupić rozszerzone ubezpieczenie od wypadków przy pracy.

Co wchodzi w zakres podstawowego ubezpieczenia?

Zakres podstawowy obejmuje świadczenia obowiązkowe, regulowane przepisami prawa. Są to:

  • koszty leczenia, pobytu w szpitalu, leków i terapii,
  • dzienne świadczenia z tytułu utraty zarobków,
  • renty inwalidzkie, rodzinne i/lub wdowie, jeśli dotyczy,
  • odszkodowanie, jeśli po wypadku nie można już wykonywać codziennych czynności.

Jakie dodatkowe ubezpieczenia można wykupić?

Dodatkowe świadczenia można wykupić przy nieco wyższej składce ubezpieczeniowej. Są to na przykład:

  • koszty pobytu na prywatnym oddziale szpitalnym,
  • odszkodowanie w przypadku inwalidztwa lub śmierci wskutek wypadku,
  • dzienne świadczenia wyższe od tych przewidzianych ustawowo lub dodatkowe renty,
  • specjalna ochrona dla wypadków spowodowanych rażącym niedbalstwem.

Jak oblicza się wysokość dziennego świadczenia wypadkowego?

Roczne wynagrodzenie dzieli się przez 365 dni. W ten sposób ustala się utracony dzienny dochód. Dzienne świadczenie wynosi 80% tej kwoty i jest wypłacane od 3 dnia po wypadku. Dodatkowe świadczenia, takie jak wynagrodzenie za 13. miesiąc i dodatki rodzinne, są wliczone w wynagrodzenie roczne.

 

Jesteś zainteresowany?
Umów się na rozmowę

albo poproś o szybką ofertę

SZYBKA WYCENA

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?
Skonsultuj się z doradcą  

POTRZEBUJESZ POMOCY?
Skonsultuj się z doradcą

ZADZWOŃ TERAZ
Umów rozmowę