logo
Czego szukasz?
SZYBKA WYCENA
Transgraniczne ubezpieczenia Wróć

Transgraniczne ubezpieczenia

Transgraniczne ubezpieczenia dla osób dojeżdżających do pracy w Szwajcarii

Ubezpieczenie zdrowotne –  obowiązkowe od pierwszego dnia pracy

Bez ubezpieczenia zdrowotnego nie da się przyjeżdżać do Szwajcarii. Nawet jeśli mieszkasz za granicą, a pracujesz w Szwajcarii, musisz być w stanie udowodnić, że masz ubezpieczenie zdrowotne od pierwszego dnia zatrudnienia. W zależności od tego, gdzie mieszkasz i jakie masz obywatelstwo, istnieją różne sposoby spełnienia tego obowiązku.


Prawo wyboru –  dla obywateli państw sąsiadujących

Dla państw sąsiadujących ze Szwajcarią obowiązują specjalne zasady. Jeśli pracujesz w Szwajcarii, a mieszkasz w Niemczech, Francji, Włoszech lub Austrii, możesz zdecydować się na ubezpieczenie w Szwajcarii lub w kraju zamieszkania. Jeśli jednak wolisz być ubezpieczony w kraju zamieszkania, musisz podjąć stosowne działania. Na złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia w kasie chorych w kantonie, w którym jesteś zatrudniony, masz trzy miesiące. Jeśli nie dotrzymasz terminu, urząd podejmie decyzję o Twoim obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym w Szwajcarii. Należy za wszelką cenę unikać takiej sytuacji, gdyż wtedy zwykle trzeba się liczyć z wyższą składką ubezpieczeniową i innymi dodatkowymi kosztami.
Należy zauważyć, że z prawa wyboru można skorzystać tylko raz. Oznacza to, że decyzji o wyborze ubezpieczenia szwajcarskiego lub zagranicznego nie można cofnąć. Są tylko trzy wyjątki:
- byłeś bezrobotny w kraju zamieszkania i ponownie rozpoczynasz pracę w Szwajcarii,

- nie jesteś już transgranicznym pracownikiem dojeżdżającym do pracy i otrzymujesz emeryturę ze Szwajcarii,

- zmieniasz kraj zamieszkania.


Inne kraje UE/EFTA – obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii

Obowiązek ubezpieczenia w Szwajcarii opiera się również na zasadzie miejsca zatrudnienia. Oznacza to, że każdy, kto pracuje w Szwajcarii, powinien być ubezpieczony również w Szwajcarii. Poza wspomnianym wyżej wyjątkiem wynikającym z prawa wyboru, dotyczy to wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową w Szwajcarii oraz osób pozostających na ich utrzymaniu, które nie są zatrudnione, a których ubezpieczenie jest pokrywane przez osobę pracującą.

Terminy nie różnią się od tych, które obowiązują obywateli państw sąsiadujących. Do kasy chorych trzeba przystąpić w ciągu trzech miesięcy, w przeciwnym razie decyzję podejmuje kanton, a wtedy zwykle jest drożej ze względu na wyższe składki i dopłaty za późne przystąpienie. Narażasz się też na ryzyko, że jeśli coś się stanie przed wykupieniem ubezpieczenia, będziesz musiał sam zapłacić za leczenie, a w przypadku pobytu w szpitalu może to oznaczać kilkaset lub tysiące franków.

Obowiązek ubezpieczenia wygasa z chwilą ustania stosunku pracy.


Kraje spoza UE/EFTA –  również obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Szwajcarskie ubezpieczenie zdrowotne jest również obowiązkowe dla obywateli państw spoza UE/EFTA, podobnie jak dla członków ich rodzin, którzy nie wykonują pracy zarobkowej. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, musisz złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od biegu ważności zezwolenia na pobyt G. Jeśli termin nie zostanie dotrzymany, kanton wybierze ubezpieczenie, którego ochrona obowiązywać zacznie w momencie przystąpienia.


Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:

 • z chwilą zakończenia pracy zarobkowej w Szwajcarii,
 • z chwilą wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia G,
 • wraz ze śmiercią osoby ubezpieczonej,
 • gdy osoba ubezpieczona przestaje podlegać ubezpieczeniu szwajcarskiemu.

W przypadku ostatniej z wymienionych przyczyn, nowy wniosek można złożyć tylko z przyczyn szczególnych.
 

Ubezpieczenie wypadkowe w Szwajcarii

O ubezpieczenie wypadkowe dla osób wykonujących działalność zarobkową dba pracodawca, wobec czego ryzyko wypadku nie musi być zawarte w umowie ubezpieczenia zdrowotnego. Pamiętaj jednak, że członkowie rodziny objęci ubezpieczeniem zdrowotnym nie są automatycznie objęci ubezpieczeniem wypadkowym za pośrednictwem pracodawcy osoby zatrudnionej. To samo dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.


Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne można zawrzeć tylko wtedy, gdy mieszka się w Szwajcarii. Może ono obejmować np. specjalne leki, leczenie alternatywne oraz opiekę ambulatoryjną lub stacjonarną. Jeśli mieszkasz w Niemczech, masz możliwość zapewnienia sobie podobnego dodatkowego ubezpieczenia w niemieckiej kasie chorych.


Wizyta u lekarza w Szwajcarii –  tak to funkcjonuje

Masz ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii –  to już coś. Co jednak w sytuacji, gdy w pewnym momencie będziesz musiał udać się do lekarza lub trafisz do szpitala? Sam fakt posiadania ważnego podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii nie oznacza, że wszystkie koszty leczenia zostaną pokryte.


Jak jest skonstruowane szwajcarskie ubezpieczenie zdrowotne? Mamy tu do czynienia z udziałem własnym, tzw. franszyzą. Jest to roczna kwota na pokrycie kosztów leczenia, po przekroczeniu której koszty leczenia pokrywa kasa chorych. Roczna franszyza w Szwajcarii wynosi 300 franków dla dorosłych, zaś leczenie dzieci jest pokrywane przez ubezpieczenie od pierwszego franka.


Po zapłaceniu franszyzy, kasa chorych pokryje 90% kosztów leczenia, aż do osiągnięcia maksymalnego rocznego udziału własnego, który wynosi 700,00 CHF dla dorosłych i 350,00 CHF dla dzieci. Po osiągnięciu tej kwoty wszystkie dalsze koszty są pokrywane w całości.
 

Pobyt w szpitalu w Szwajcarii

Kolejną kwestią są koszty związane z pobytem w szpitalu –  nie tylko leczenia, ale także zakwaterowania i wyżywienia. Ale i tu obowiązuje tzw. składka szpitalna, którą trzeba zapłacić samemu. Wynosi ona 15,00 CHF dziennie. Ze składki szpitalnej zwolnione są dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz młodzież ucząca się (do 25 roku życia).

Jesteś zainteresowany?
Umów się na rozmowę

albo poproś o szybką ofertę

SZYBKA WYCENA

  W czym jeszcze możemy Ci pomóc?
  Skonsultuj się z doradcą  

  POTRZEBUJESZ POMOCY?
  Skonsultuj się z doradcą

  ZADZWOŃ TERAZ
  Umów rozmowę