logo
Czego szukasz?
SZYBKA WYCENA
Ubezpieczenie emerytalne Wróć

Ubezpieczenie emerytalne

Ubezpieczenie emerytalne w Szwajcarii – trzy filary

Jeżeli po przejściu na emeryturę chcemy dalej spokojnie żyć, powinniśmy zadbać o to już podczas naszego życia zawodowego. W Szwajcarii system ubezpieczenia emerytalnego składa się z trzech tzw. filarów (Säulen).

Pierwszy filar - AHV. Państwowe zabezpieczenie na podstawie solidarności

Solidarność na wielu płaszczyznach

Podstawą świadczeń pierwszego filaru szwajcarskiego systemu ubezpieczenia emerytalnego jest solidarność. Aktualnie wypłacane emerytury są finansowane przez obecnie czynne zawodowo pokolenie, które ufa, że za jakiś czas następne pokolenie będzie pracować na ich emerytury. Ten rodzaj solidarności nazywa się czasem umową między pokoleniami (Generationsvertrag). To jednak niejedyny rodzaj solidarności w pierwszym filarze. Bogatsi ubezpieczeni współfinansują emerytury tych biedniejszych – płacą oni zdecydowanie więcej, niż otrzymają po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ta „nadwyżka” jest wykorzystywana do sfinansowania emerytur słabszych finansowo obywateli.

Solidarność w pierwszym filarze występuje też np. pomiędzy małżonkami, jak również między ludźmi opiekującymi się dziećmi lub krewnymi i takimi, którzy nie mają nikogo pod opieką.

Podstawowe świadczenie – nie oczekujmy zbyt wiele

Świadczenia z AHV (ubezpieczenie na starość i ubezpieczenie najbliższych na wypadek śmierci) zasadniczo służą wyłącznie zapewnieniu bytu po przejściu na emeryturę. Dlatego w pierwszym filarze nie należy oczekiwać zbyt wysokich świadczeń. Osoba żyjąca samotnie może otrzymać maksymalnie 2 390 CHF, małżeństwo – nie więcej niż 3 585 CHF. Są to wartości maksymalne i oczywiście nie przysługują one każdemu. Ograniczone są wysokości świadczeń, ale nie składek. Wysokość składek jest uzależniona od dochodów i stanowi ich część. Na szczęście istnieje również minimalna emerytura z pierwszego filaru – to 1 195 franków dla osoby żyjącej samotnie.

Należy pamiętać o tym, że emerytura z AHV nie zostanie nam wypłacona automatycznie po osiągnięciu wieku emerytalnego. Aby ją otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek w kasie wyrównawczej (Ausgleichskasse) przynajmniej dwa lub trzy miesiące przed planowanym przejściem na emeryturę. W kasie możemy się również dowiedzieć, ile wyniesie nasza miesięczna emerytura na podstawie aktualnych danych. Możemy również sprawdzić całą naszą historię płacenia składek na pierwszy filar.

Drugi filar – zawodowy fundusz emerytalny

Świadczenia pierwszego filaru zwykle nie są wystarczające

Świadczenia AHV mają po prostu zabezpieczyć byt – wielu z nas oczekuje jednak czegoś więcej od życia na emeryturze. Dlatego świadczenia emerytalne w Szwajcarii nie ograniczają się tylko do jednego, państwowego filaru. Świadczenia drugiego filaru są określone w ustawie z 1.01.1985 o zawodowym zabezpieczeniu emerytalnym, dla najbliższych w przypadku śmierci oraz dla inwalidów.

Celem jest utrzymanie odpowiedniego poziomu życia również po zakończeniu życia zawodowego. Dlatego suma świadczeń z pierwszego i drugiego filaru powinna wynieść około 60% pensji otrzymywanej bezpośrednio przed przejściem na emeryturę.

Warunki obowiązkowego ubezpieczenia w ramach drugiego filaru

Aby otrzymać świadczenia drugiego filaru, należy przede wszystkim być ubezpieczonym w pierwszym (AHV). Poza tym, ubezpieczona osoba musi mieć przynajmniej 17 lat i nie może jeszcze osiągnąć ustawowego wieku emerytalnego. Ubezpieczenie na wypadek śmierci i inwalidztwa rozpoczyna się 1 stycznia po 17. urodzinach. Gromadzenie składek emerytalnych rozpoczyna się 1 stycznia po 24. urodzinach.

Następnym ważnym warunkiem jest wysokość rocznych dochodów – obecnie (2023) musi ona wynieść przynajmniej 22 050 CHF.

W drugim filarze oszczędzamy dla siebie

W zawodowym ubezpieczeniu emerytalnym nie obowiązują już zasady solidarności – wszystkie zaoszczędzone pieniądze zostaną nam wypłacone po osiągnięciu wieku emerytalnego. Możemy przy tym zdecydować, czy chcemy otrzymać całą kwotę jako jednorazową wypłatę, czy wolimy miesięczne wypłaty w ustawowo określonej wysokości. Możliwe jest również rozwiązanie mieszane – część kwoty możemy otrzymać od razu, a resztę w formie miesięcznych wypłat. Miesięczne świadczenie emerytalne wynosi 6,8% zaoszczędzonej (lub pozostałej) sumy – jest to określone w ustawie.

O tym, w jaki sposób chcemy otrzymać nasze pieniądze, musimy z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować nasz fundusz emerytalny – w razie wątpliwości dotyczących terminów warto o nie zapytać w funduszu. Warto również przemyśleć tę decyzję, ponieważ po jej podjęciu nie ma już odwrotu.

Wcześniejsza wypłata salda?

Istnieje możliwość wcześniejszego wypłacenia zaoszczędzonych w funduszu pieniędzy – aby to uczynić, należy spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- Przejść na własną działalność gospodarczą,

- Przejść na wcześniejszą emeryturę,

- Zakupić nieruchomość, w której będziemy mieszkać,

- wyemigrować do kraju spoza UE/EFTA; w razie emigracji do kraju UE/EFTA otrzymamy jedynie ponadobowiązkowe świadczenia z funduszu emerytalnego

Trzeci filar – zabezpieczenie prywatne

Świadczenia z pierwszych dwóch filarów mogą być dobrym zabezpieczeniem bytu po przejściu na emeryturę, wielu Szwajcarów oczekuje jednak czegoś więcej. Aby to umożliwić, prawodawca przewidział dobrowolne, prywatne zabezpieczenie emerytalne w ramach trzeciego filaru. To dobrowolna forma oszczędzania, jest ona jednak wspierana przez państwo poprzez ulgi podatkowe. To dobra forma zabezpieczenia nie tylko nas samych, ale również naszych rodzin czy partnerów biznesowych.

Dwa rodzaje świadczeń z trzeciego filaru

Istnieją dwa rodzaje dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego: zakwalifikowane do opodatkowania (filar 3a) oraz niepodlegające opodatkowaniu (3b). Czym się różnią?

Konto emerytalne w filarze 3a może otworzyć każdy, kto ukończył 18 lat i pobiera dochody podlegające AHV. Państwo zapewnia tutaj ulgi podatkowe, które obowiązują jednak tylko do określonej wysokości wpłaty. Inną zaletą tego konta emerytalnego jest możliwość włączenia zaoszczędzonych środków w finansowanie własnej nieruchomości bądź amortyzację kredytu hipotecznego.

Filar 3b przewiduje zdecydowanie mniej restrykcji niż 3a – możemy oszczędzać bez ograniczeń, nie musimy też pobierać dochodów podlegających AHV. Na filar 3b może więc oszczędzać każdy, kto mieszka w Szwajcarii. Możemy również wybrać moment wypłaty środków oraz osobę, która otrzyma świadczenia w wypadku naszej śmierci.

Jak wyglądają składki w trzecim filarze?

Wysokość wpłacanych składek może zmieniać się w zależności od naszej sytuacji życiowej. Istnieją produkty ubezpieczeniowe, które przewidują miesięczne wpłaty już od 100 franków. W filarze 3a należy również zwrócić uwagę na wartości maksymalne.

Jako osoba zatrudniona możemy wpłacić maksymalnie 7 056 CHF rocznie, czyli 588 CHF miesięcznie. Nieco wyższy jest limit dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą – 35 280 CHF rocznie lub 2 940 CHF miesięcznie.

W filarze 3b nie przewidziano maksymalnej wysokości składek. Istnieje również możliwość wykupienia odpowiedniego planu oszczędnościowego dla dzieci, w którego ramach możliwe są miesięczne wpłaty od 50 CHF. Dopuszczalne są również dodatkowe wpłaty od 500 CHF. Minimalny czas trwania takiego planu oszczędnościowego to 10 lat, może on być realizowany do osiągnięcia 25 lat.

Ubezpieczenia na życie w Szwajcarii

Ubezpieczenie na wypadek śmierci

To odpowiednie ubezpieczenie, jeśli chcemy zabezpieczyć naszych bliskich na wypadek naszej śmierci. Ubezpieczenie to gwarantuje szybką wypłatę gwarantowanej sumy naszym bliskim lub partnerom biznesowym.

Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do wykonywania zawodu

Ten rodzaj ubezpieczenia zabezpiecza naszą niezależność finansową w wypadku, gdy z jakiegoś powodu nie jesteśmy już w stanie wykonywać wyuczonego zawodu. W razie wystąpienia takiej sytuacji otrzymujemy rentę w wysokości określonej w umowie.

Plan gwarantowany (Garantieplan)

W ramach tego planu możemy być pewni określonego świadczenia minimalnego. Przy odrobinie szczęście możemy jednak liczyć na dodatkowe pieniądze.

Plan zabezpieczający (Vorsorgeplan)

W tym planie mamy 100% pewności co do tego, w jakiej wysokości świadczenia otrzymamy – nie mniej i nie więcej niż suma ustalona w umowie.

Performanceplan

W tym planie oszczędnościowym nie ma gwarantowanego świadczenia – wszystko jest całkowicie zależne od rozwoju sytuacji na rynkach. Jest to plan obarczony względnie dużym ryzykiem, pozwala jednak również osiągnąć ponadprzeciętne stopy zwrotu.

Plan emerytalny

To uzupełnienie świadczeń z pierwszego i drugiego filaru. Oszczędzamy podczas naszego życia zawodowego, aby potem otrzymać dożywotnie świadczenia, razem z tymi z AHV i funduszu emerytalnego.

Jesteś zainteresowany?
Umów się na rozmowę

albo poproś o szybką ofertę

SZYBKA WYCENA

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?
Skonsultuj się z doradcą  

POTRZEBUJESZ POMOCY?
Skonsultuj się z doradcą

ZADZWOŃ TERAZ
Umów rozmowę